CZ | Chemiklání je středoškolská týmová soutěž v chemii, která se koná každý rok v únoru na Univerzitě Pardubice a od roku 2020 pro britské studenty i na slavné cambridgské univerzitě v Anglii :) Soutěže se každoročně účastním jako fotografka a "zapisovatelka" výsledků a pokaždé mám radost vidět svoje výtvory všude kolem – na tričkách organizátorů, promítané v soutěžních sálech, či dokonce na 3D-vytisknutých trofejích!
EN | Chemiklání is a Czech and Slovak competition for high school students who come from all over both countries to Pardubice (East Bohemia) to compete in solving various chemical riddles and exercises in 5 person teams. From 2020, the competition is also held at the University of Cambridge for British high school students as Chemistry Race :) So proud to have done the visual identity of this project from scratch and it's always such a good feeling to see organisers running around with the t-shirts, contestants getting "my" diplomas and getting the 3D printed awards!
CZ | Symbol tvoří benzen a rovnítko, které odkazují k chemii, ale i k tomu, že během soutěže se od soutěžících spíše než detailní chemické znalosti vyžaduje schopnost logicky myslet a počítat. Díky své jednoduchosti je snadno rozeznatelný na tričkách i jako 3D-vytištěná trofej.
EN | The symbol is made of benzene as one the most aesthetic symbols in chemistry and an equality sign to denote that most of the competition tasks require mostly thinking and correct mathematical calculations rather than extensive knowledge. Thanks to its symplicity, its easily recognisable e.g. even on t-shirts or 3D-printed troffeys.
Back to Top