CZ | Srdcový projekt mých kamarádů a vlastně i můj: Východočeský akademický orchestr zřizovaný naší neziskovkou Klasická hudba mladým. Dvakrát do roka pořádáme velké symfonické koncerty, které hraje orchestr plný nadšených mladých profesionálních i amatérských muzikantů z celého Pardubicka. Náš vizuální styl od základu má práce, kterou dělám opravdu ráda 🤍 Sama si někdy s ostatními zahraju!
Logo je vytvořeno ze symbolu trylku, který je rozdělen vertikálními čarami tak, aby celek připomínal písmena K, H a M, jakožto akronym názvu spolku.
EN | A couple of friends' passion project and mine as well: East-Bohemian Academic Orchestra under the umbrella of our NGO Classical Music for Youth. Twice a year, we play big symphonic concerts - "we" is a an orchestra composed of young excited, both professional and amateur, musicians from all over the region. The visual style is my work from the ground, which I do really gladly 🤍 I sometimes play in the orchestra myself!
The logo is made of a trill symbol that is separated so the composition resembles letters K, H and M, which is an acronym of the organisation's name "Klasická hudba mladým" (Classical Music for Youth).
Back to Top